Солиқларни кам тўлаш - ҳуқуқбузарлик, кераклиси - Сизнинг мажбуриятингиз. Сизни бизнесингизга солиқ маслаҳат бериш. Нозик билим ва кўп йиллик иш тажрибасига асосланган кенг катор хизматлар ва профессионал ёндашув.

Солиқ солиш – давлатнинг бюджетини асосий даромадини ташкил этувчиси бўлиб ва шунинг учун солиқ идоралари томонидан доим назоратда туради. Лекин, энг мурраккаб соҳалардан бири бўлиб, унда хилма-хиллиг ва адашмовчилик мавжуд.

Қонунчиликнинг айрим низомларининг зиддиятларидан келиб чикиб солиқ инспекторлар томонидан асоссиз талаблар қилинмоқда... 

«TAX PLANNING SERVICES» Солиқ маслаҳатчилари ташкилоти МЧЖ солиқ маслаҳатининг қуйидаги йўналишлари бўйича хизмат кўрсатади:

- барча иқтисодий соҳадаги корхона ва ташкилотлар (шу жумладан Ўзбекистон Республикаси норезидентлар ва доимий муассасалар), хамда жисмоний шахсларга маслаҳат бериш;

- халқаро солиқ солиш ва трансферт нархнинг ҳосил бўлишида;

- қўшиб юборилиши ёки қўшиб олинишига оид битимларда.

Айрим масалалар бўйича маслаҳат ва тавсиялар ишлаб чиқаради:

- солиқларни ҳисобланиши ва бюджетга тўланишида;

- тузилган битимларни солиққа тортилишида;

- солиқ имтиёзларни қўлланишида;

- мураккаб ва ностандарт вазиятларда;

- солиққа оид жиноятни таъқиб қилинишида.

Мақбул солиқ хулқини ишлаб чиқаради:

- жорий ҳисоб тизимига баҳо бериш;

- корхонанинг солиқ стратегиясини ишлаб чиқиш;

- солиқ тўловларни оптималлаштириш;

- солиқ таваккалчиликни прогнозлаштириш;

- солиқ режалаштириш;

- корхонанинг молиявий мажбуриятларидан келиб чиққан ҳолда солиқ ва мажбурий тўловларни ҳисобланишини назорат қилиш;

- шартноманинг тузилишдаги солиқ таъсирини баҳолаш;

- битимларни солиқ ҳамроҳлик қилиш;

- ҳисобланган солиқ тўловларни қайта кўриб чиқиш ва тузатиш.

Солиқ тўловчининг манфаатига вакиллик қилади:

- солиқ муносабатларда вакиллик қилиш;

- солиқ текшируви ва бошка солиқ назорати шакллари давомидаги солиқ хизматининг меъёрий ва бошка хужжатларига хуқуқий экспертиза қилиш;

- солиқ низоларни судгача ҳал қилиш;

- судда муҳофаза линиясини барпо этиш;

- иқтисодий суд қарорларини ижросини назорат қилиш.

Солиқ тўловчиларни ишини олиб бориш:         

- солиқ ҳисобини олиб бориш;

- солиқ ҳисоботларни тузиш.

Бухгалтерия ҳисоби, менежмент ва молия-хўжалик фаолиятининг бошқа масалалари бўйича (шу жумладан экспорт-импорт ва валюта операциялари ижроси давомида) консалтинг, дебитор қарзни ундиришга ёрдам бериш ҳамда товар-моддий бойликларни ва асосий воситаларни мустақил хатловдан ўтказиш хизматларини кўрсатиш.

Бундан ташқари, ташкилотимиз адвокатлик тузилмалари билан биргаликда фаолият олиб боради.

"TAX PLANNING SERVICES" СМТ МЧЖ - бу маслаҳат ва Сизнинг бизнесинингзни солиқ ва молия билан боғлиқ муаммоларини хал қилиш.

МАСЛАҲАТ

бир марталик - битта аниқ савол ёки ҳуқуқий факт бўйича талабнома ёки абонентли маслаҳат бериш ҳақидаги шартномага асосан;

жорий - кундалик молия-хўжалик фаолияти бўйича;

лойиҳавий - лойиҳанинг, қўшиб юборилиши ёки қўшиб олинишига оид битимлар ва х. йўналтириладиган бажариш умумий ҳаракатлар.

Керак вақтда тўғри қарор қабул қилинг – ахир кейинроқ, солиқ солиш билан боғлик муаммоларнинг бартараф қилишга, Сиздан анча маблағ, вақт ва асаб керак бўлиши мумкин.

Биздан солиқ маслаҳат олиш – бу Сизнинг солиқ идоралари олдида тинчлигиз.

Бизга мурожаат қилган мижозлар қуйидагиларни олишади:

- солиқ қонунчилиги меъёрларини қўллашга ҳуқуқий асосланган маслаҳат;

- бошқа тармоқлар ҳуқуқи ва бизнесни қулайли бошқариш нуқтаи назарда ушбу меъёрларни қўллашни оқибатини кўриш билан баҳо бериш;

- солиқлар ва тўловлар қонунчилигини қўлланишида низоли саволларга тўғри ёндошишга ёрдам бериш.

Биз нима тавсия этамиз?

1. Мақсадли тўланадиган солиқлар ва тўловлар миқдорларини шаклланишига таъсир қилувчи комплекс ўрганиш, солиқ ҳисоби ва ички назорат тизимига баҳо бериш:

• бошқарув қарорларни қабул қилиш;

• солиқ текширувига тайёрланиш;

• активларни сотиб олиш масала юзасидан қарор қабул қилиш;

• бизнеснинг реструктуризацияси.

2. Солиқларни тўлиғлиги ва ўз вақтида тўланиши жихатидан ички ҳисоб тартибини қонунга мувофиқлигига баҳо бериш.

3. Солиқ таваккалчилик ва ортикча тўловларни аниқлаш.

4. Солиқларни ҳисобга (қайтариб) олиш орқали яширин солиқ захираларни аниқлаш.

► Сиз нима оласиз?

1. Солиқлар ва тўловлар тўлалигини ҳисоблашига  таъсир қилувчи солиқ қонунчилиги бузилиши хақида,  аниқланган ортиқча тўловлар,  ички назорат тизимидаги камчиликлар юзасидан батафсил ва асослантирилган ҳисобот.

2. Бошқарув қарорларни қабул қилиш юзасидан тавсиялар.

3. Мўлжалланаётган текширувдан олдин солиқ таваккалчиликни камайтириш имконияти.

4. Яширин солиқ захираларни мавжудлигини аниқлашда, корхонанинг айланма маблағлари билан тўлдириш учун имкон беради.

5. Солиқларни ҳисоблаш ва тўлаш билан боғлиқ бўлмаган, лекин солиқ натижасига олиб борадиган ички назорат тизими камчиликларини тузатиш бўйича тавсиялар.

Корхонангиз тўғрисида ҲАММАСИНИ билишни хоҳлайсизми?

Камчиликларни, имтиёзларни тўғри ҳисобланишини ва солиқларни тўланишини, ҳужжатларни тузишда хатоларни?

► Нимага биз?

1. Муаммоларни чуқур ўрганиш. Бизнинг жамоа солиқ таваккалчиликни аниқлаш ва уларни пайдо бўлиш сабабларини тахлил қилиш билан кенг қамровли ёндашувни таъминлайди.

2. Хамма томонлама ёндашув. Биз молия-хўжалик фаолияти таҳлил масалаларига нафақат хўжалик операцияларни ҳисобга олиш нуқтаи назарда ёндашамиз, балки бу операцияларни бизнес-моҳияти бўйича.

3. Маҳфийлик (мажбурият Ўзбекистон Республикасининг "Солиқ маслаҳати тўғрисида"ги Қонуннинг 12-моддасида кўзда тутилган).

Йирик молиявий жарималар Сизга тегмаслигини ва солиқ текширувлар айланиб ўтишини истайсизми? Бизга мурожаат қилинг!

► Биздан солиқ маслаҳат олиш учун 6 сабаб.

Олий даражада солиқ маслаҳати ижозат беришимизда бизда бир қатор устунликлар бор:

1. Биз намуна бўйича ишламаймиз. Бизда ҳар бир саволга якка тартибдаги ёндашув.

2. Бизнинг ташкилотимизда телефондаги маслаҳат фақат алоҳида ҳолатларда берилади. Биз биламиз, вазифани эшитишда нотўғри талқин қилиниши ва вазият моҳиятини бузиши мумкин, ва биз шунақа хато қилишни хоҳламаймиз.

3. Бизнинг штатимизда фақат юкори малакали мутахассислар. Бизнинг ходимлар сертификатли солиқ маслаҳатчилар ҳисобланади ва, бундан ташқари, доим ўзини малакасини оширишади.

4. Биз факат солиқ маслаҳатчилар эмас, биз солиқ бизнес-маслаҳатчиларимиз. Бизнинг барча маслаҳатларимиз вазиятни  нафақат солиқ солиш нуқтаи назардан баҳолайди, балки  бошқа тармоқлар ҳуқуқи мумкин бўлган оқибатларини таҳлилини ва бизнесининг бошқариш қулайликлари нуқтаи назардан бахолайди.

5. Факат маслаҳат эмас, сизнинг бизнесингизни солиқ солиш бошқаруви билан ёрдам берамиз.

 

6. Биздан солиқ маслаҳати – бу тезкор аралашиш хизмати булиб, давлат идоралар аралашувига қадар, хусусий хаф-хатарни ўз вақтида баҳолашга,  камомадларни аниклашга, майда ва йирик муаммолар тузатишга  ижозат беради.

+99899–817-94-40 

+99890-956-52-46 - Telegram

info@tax-ps.com

Имя*
Адрес электронной почты*
Номер телефона
Тема
Сообщение*